• Українська
  • English

Оголошення

FUTURE FOOD INNOVATIONS - це перший в Україні конкурс стартапів в харчовій індустрії. Це проект, який допомагає як підприємцям-початківцям так і бізнесменам з досвідом, лідерам ринку зустрічатися, спілкуватися і вдосконалювати свої бізнес-ідеї. Для отримання детальної інформації про умови участі у конкурсі рекомендуємо перейти за посиланням.

 

Наше опитування

В яку галузь економіки Хмельницької області, на Вашу думку, доцільно залучати інвестиції?
 

Нормативно-правова база

Тип

Назва НПА

Дата прийняття

Номер

Закон
України

Про інвестиційну діяльність
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
Цей Закон визначає загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. Він спрямований  на  забезпечення рівного захисту    прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм  власності,  а  також  на  ефективне інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного  економічного співробітництва та інтеграції.

18.09.1991

1560-ХІІ

Закон України

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2673-12
Цей Закон визначає порядок створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на  території
України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а  також
загальні  правила  регулювання  відносин  суб'єктів    економічної
діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами
державної виконавчої влади та іншими органами.

13.10.1992

2673-ХІІ

Закон України

  Про режим іноземного інвестування
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр
Цей Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України,  виходячи  з  цілей,  принципів  і положень законодавства  України.

19.03.1996

93/96-ВР

Закон України

Про ратифікацію Конвенції про порядок  вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1547-14
Чинним Законом ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

16.03.2000

1547-ІІІ

Закон України

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14
Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин,  що виникають  у  сфері  спільного  інвестування  щодо  створення   та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників  фондового ринку.

15.03.2001

2299-ІІІ

Закон України

Про державно-приватне партнерство
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Цей  Закон  визначає  організаційно-правові  засади взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та  основні принципи державно-приватного партнерства договірній основі.

01.07.2010

2404-VI

Закон
України

Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-17
Цей Закон визначає правові та організаційні засади  відносин, пов'язаних  з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".

21.10.2010

2623-VI

Закон
України

Про індустріальні парки
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

21.06.2012

5018-VI

 

 

 

 

Указ Президента України

Про інвестиційні фонди та інвестиційні   компанії
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55/94
Це Положення   визначає   поняття   інвестиційних  фондів  та інвестиційних компаній, порядок створення та умови їх  діяльності, здійснення державного   контролю,  а  також  заходи  щодо  захисту інтересів їх учасників.

19.02.1994

55/94

Указ Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і
       оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи   щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо   утвердження гарантій та підвищення   ефективності захисту права  власності в Україні"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1648/2005
Визначає заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату.

24.11.2005

1648/2005

Указ Президента України

Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/300/2006
Відповідно до Указу Президента затверджено план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності з метою створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності, усунення перешкод у її здійсненні.

10.04.2006

300/2006

 

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України

Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384-95-п
Постановою затверджено Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки. Концепція визначає принципи регулювання інвестиційної діяльності з урахуванням реальної економічної ситуації, перспективи залучення інвестицій та їх використання з метою створення конкурентного середовища, реалізації Програми структурної перебудови економіки України, визначення пріоритетного спрямування інвестицій.

01.06.1995

384

Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-96-п
Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій.

07.08.1996

928

Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112-97-п
Це  Положення  визначає  порядок  подання  документів,  їх розгляду та здійснення державної реєстрації договорів (контрактів)
про виробничу  кооперацію,  спільне  виробництво  та   інші   види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора.

30.01.1997

112

Постанова Кабінету Міністрів України

Про запровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/587-2008-п
            З метою розвитку малого та середнього бізнесу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств запроваджено в Україні принципи Європейської хартії для малих підприємств, схваленої Європейською Радою 19 червня 2000 року.

02.07.2008

587

 

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України

Деякі питання надання державної підтримки
  для реалізації інноваційних та інвестиційних  проектів у реальному секторі економіки
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476-2010-п
Визначає механізм  використання  коштів  для  державної  підтримки  реалізації інноваційних  та  інвестиційних  проектів  у  реальному   секторі економіки, у   тому  числі  через  механізм  здешевлення  кредитів .

16.06.2010

476

Постанова Кабінету Міністрів України

Деякі питання організації здійснення
        державно-приватного партнерства
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-п Порядок визначає механізм підготовки та проведення  із застосуванням     принципів  прозорості,    об'єктивності    та недискримінаційності конкурсу з визначення приватного партнера для  здійснення    державно-приватного    партнерства   щодо   об'єктів державної,  комунальної  власності  та  об'єктів, визначення переможця конкурсу та укладення відповідних договорів  у  рамках  здійснення державно-приватного   партнерства.

11.04.2011

384

Хмельниччина туристична
prezentatoin
Гранти
Гранти

Гранти