• Українська
  • English

Оголошення

FUTURE FOOD INNOVATIONS - це перший в Україні конкурс стартапів в харчовій індустрії. Це проект, який допомагає як підприємцям-початківцям так і бізнесменам з досвідом, лідерам ринку зустрічатися, спілкуватися і вдосконалювати свої бізнес-ідеї. Для отримання детальної інформації про умови участі у конкурсі рекомендуємо перейти за посиланням.

 

Наше опитування

В яку галузь економіки Хмельницької області, на Вашу думку, доцільно залучати інвестиції?
 

Єдине вікно

Основою функціонування “єдиного вікна” на законодавчому рівні є Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» від 21.10.2010 №2623-VI, спрямований на спрощення для суб’єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів. У Законі і визначене поняття принципу «єдиного вікна», як способу взаємодії уповноваженого органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі   пакета   документів,   який   дає   право на реалізацію інвестиційного проекту. Тобто, це спрощена система взаємодії інвесторів з органами державної та місцевої влади через єдиний орган державної виконавчої влади.

Основні принципи функціонування принципу “єдиного вікна”:

1. Добровільне його застосування;

2. Забезпечення рівності прав   і   законних   інтересів   усіх заявників;

3. Встановлення єдиного   переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;

4. Прозорість процедури видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту;

5. Отримання звернення від Заявника (на таких стадіях інвестиційного проекту як: інвестиційна ідея; інвестиційна пропозиція; інвестиційний проект);

6. Розгляд та аналіз звернення інвестора, перевірка на правильність оформлення звернення заявника та документів, які додаються до нього;

7. Проведення із заявниками консультацій щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;

8. Реєстрація звернення в електронній базі даних, видача заявникові витягу з такої бази;

9. Розробка оперативного плану дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки документів.

«Оперативний план дій» включає:

1. Порядок та строки підготовки необхідних для реалізації інвестиційного проекту документів;

2. Вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;

3. Дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або заявнику для реалізації інвестиційного проекту;

4. Згоду заявника з’явитися на вимогу уповноваженого органу для надання необхідних пояснень або вчинення юридично значущих дій для отримання послуг;

5. Письмове погодження оперативного плану дій заявником;

6. Формування та подача запитів суб’єктам надання адміністративних та господарських послуг з метою надання ними відповідних послуг, сприяння зазначеним органам у проведенні необхідних для розгляду запиту процедур в оптимальні строки та в порядку, визначеному законодавством;

7. Повідомлення заявника про результати розгляду звернення та видача йому пакету документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомлення про мотивовану відмову відповідних суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг у видачі таких документів;

8. Процедура супроводження інвестиційного проекту за зверненням заявника.

 

Функціями “Єдиного вікна”є:

  • Інформаційне та організаційне забезпечення (координація) підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»;
  • Створення та оптимізація «дорожних карт» проектів;
  • Моніторинг дотримання центральними і місцевими органами виконавчої влади принципу «єдиного вікна» та інвестиційного законодавства;
  • Відстеження та аналіз проблемних питань інвесторів та надання правової підтримки;
  • Супровід стратегічних інвесторів (проектів) в регіоні
Хмельниччина туристична
prezentatoin
Гранти
Гранти

Гранти