• Українська
 • English

Оголошення

FUTURE FOOD INNOVATIONS - це перший в Україні конкурс стартапів в харчовій індустрії. Це проект, який допомагає як підприємцям-початківцям так і бізнесменам з досвідом, лідерам ринку зустрічатися, спілкуватися і вдосконалювати свої бізнес-ідеї. Для отримання детальної інформації про умови участі у конкурсі рекомендуємо перейти за посиланням.

 

Наше опитування

В яку галузь економіки Хмельницької області, на Вашу думку, доцільно залучати інвестиції?
 

Функції Центру

 • бере участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових національних проектів на території регіону;
 • сприяє залученню інвестицій для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі на принципах державно-приватного партнерства;
 • бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів на території регіону;
 • надає в установленому законодавством України порядку інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інвестиційного проекту;
 • відстежує та аналізує проблемні питання інвесторів, надає їм правову та інформаційну підтримку щодо їх розв’язання;
 • здійснює моніторинг реалізації інвестиційних проектів, які впроваджуються за участю Центру і поширює відповідні узагальнені дані;
 • надає інформаційно-консультаційну підтримку щодо можливості використання механізмів державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;
 • готує довідково-інформаційні матеріали щодо інвестиційних проектів, поширює їх у встановленому законодавством України порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;
 • сприяє захисту законних прав та інтересів інвесторів в їх відносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 • сприяє у випадках передбачених законодавством України участі місцевих суб’єктів господарювання у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що претендують на одержання державної підтримки;
 • бере участь та організовує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 • надає суб’єктам інвестиційної діяльності послуги, пов’язані з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» та започаткування інвестиційної діяльності в регіоні;
 • здійснює в межах своїх повноважень моніторинг щодо додержання вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 • бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури;
 • сприяє розвитку індустріальних парків на території регіону;
 • бере участь у визначені інвестиційних пріоритетів та потреб регіону у інвестиційних ресурсах;
 • надає місцевим органам влади, організаціям, установам та суб’єктам господарської діяльності, що розташовані на території регіону (території), інформацію про пропозиції іноземних та вітчизняних інвесторів щодо співробітництва;
 • бере участь у організації та проведені навчання, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері інвестиційної діяльності;
 • веде бази даних інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій, вживає заходів для включення їх у єдину базу даних (біржа проектів);
 • веде бази даних суб’єктів господарювання, що реалізують інвестиційні проекти на території регіону (іноземні та вітчизняні інвестори);
 • бере участь у підготовці та організації візитів інвесторів до регіону, сприяє у налагоджені контактів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами інвестиційної діяльності;
 • налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на інвестиційних розвиток регіону;
 • бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів з питань інвестиційної діяльності;
 • бере участь у розроблені та реалізації державних цільових програм з питань інвестиційної діяльності, що віднесені до компетенції Держінвестпроекту;
 • бере участь у створенні та діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань економічного розвитку регіонів та залучення інвестицій;
 • бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в регіоні, формуванні позитивно інвестиційного іміджу регіону;
 • бере участь у розроблені стратегії економічного розвитку регіону, здійсненні комплексної та інвестиційної оцінки територій;
 • бере участь у презентації інвестиційного потенціалу регіону на національному та міжнародному рівнях шляхом участі у національному інвестиційному форумі та інших заходах в країні та за її межами;
 • виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
Хмельниччина туристична
prezentatoin
Гранти
Гранти

Гранти